castellano  |  euskara   OHARTARAZPENA: Orrialde honetako testuek informazio-izaera dute. Finkatutako araudia da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako egintza edo xedapenetako testuetan beren-beregi adierazitako aldaketak, loturak eta indargabetzeak jasotzen dituena. Testu kautoak dagozkien Aldizkari Ofizialetan argitaratutakoak dira.

Alderdi nagusiak:

- Azaroaren 8ko 4/1991 Legea, Euskal Autonomi Erkidegoan Jokoa arautzen duena (azaroaren 25eko EHAA, 237. zk).

- Azaroaren 26ko 277/1996 DEKRETUA, Euskal Autonomi Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi zuena (abenduaren 20ko EHAA, 245. zk).

»  Martxoaren 25eko 69/1997 DEKRETUA, Euskal Autonomi Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi zuen Dekretuko akatsak zuzendu zituena (apirilaren 15eko EHAA, 70. zk).

»  Uztailaren 6ko 181/2010 DEKRETUA, Euskadiko Jokoen Katalogoa bigarrenez aldatzen duena (Uztailaren 23ko EHAA 141. zk).

- AGINDUA, 1997ko abenduaren 17koa, Herrizaingo sailburuarena, jolas-makinen eta makina osagarriak baimentzeko jardunbidearen arloan, Euskal Autonomia Erkidegoko jolas-makinen, makina osagarrien eta jokorako bestelako instalazio eta sistemen Araudia garatzen duena.

- Agindua, 2001eko abenduaren 18koa, Herrizaingo sailburuarena, zenbait alderditan osatzen dituena: 26ko 277/1996 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi zuena, eta joko makina, makina lagungarri eta beste joko sistema eta instalazio batzuei buruzko Araudia, abenduaren 24ko 308/1996 Dekretuaren bidez onetsi zena.

- 7/2012 LEGEA, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa.

- AGINDUA, 2012ko urriaren 30ekoa, Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena. Honen bidez, joko-makinen arteko konexio-sistemen baldintza teknikoak eta homologazio- eta ustiaketa-erregimena zehazten dira.

- AGINDUA, 2014ko abenduaren 3koa,, Segurtasuneko sailburuarena, 2009ko abenduaren 4ko Agindua bigarrenez aldatzen duena, zeinaren bidez joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 17ko 600/2009 Dekretuan aurreikusitako joko-makinen erregulazioa garatzen baita, eta; bestetik, joko-makinen arteko konexio-sistemen baldintza teknikoak eta homologazio- eta ustiaketa-erregimena zehazten dituen 2012ko urriaren 30eko Agindua aldatzen duena.

- 120/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokora onesten duena.

- AGINDUA, 2017ko martxoaren 17koa, Segurtasuneko sailburuarena, joko-makinen betekizunak eta ezaugarri teknikoak eta haien interkonexio-baldintzak arautzen dituena.

- AGINDUA, 2017ko azaroaren 21ekoa, Segurtasuneko sailburuarena, joko-aretoetarako eta jolas-aretoetarako lokalen betekizunak eta ezaugarriak arautzen dituena.


gora itzuli

AGUIMAR     -     Okendo Kalea 10 - 1º, 20004 DONOSTIA     -     Tel. 943 431 776     -     Fax 943 423 809     -     Informazio legala     -     Diseño páginas web Donostia